President of the Tennis Federation
of the Republic of Kazakhstan
Kazakhstan - is a new tennis power on the world map!
All news

Game schedule

29.05.2023 — 04.06.2023
Shymkent    ATF (Series 14 Under)
22.05.2023 — 28.05.2023
Almaty    TE14 (TE 3)
15.05.2023 — 21.05.2023
Almaty    TE14 (TE 3)
08.05.2023 — 14.05.2023
Almaty    KTF
05.06.2023 — 11.06.2023
Almaty    KTF
05.06.2023 — 11.06.2023
Almaty    KTF
05.06.2023 — 11.06.2023
Astana    KTF
12.06.2023 — 18.06.2023
Almaty    KTF
12.06.2023 — 18.06.2023
Astana    KTF
12.06.2023 — 18.06.2023
Astana    ATF (Series 16 Under G2)
19.06.2023 — 25.06.2023
Almaty    KTF
19.06.2023 — 25.06.2023
Kostanay    KTF
19.06.2023 — 25.06.2023
Karaganda    ATF (Series 16 Under G2)

Player Ratings

PlayerPoints
1Bublik Aleksandr32165
2Skatov Timofey12255
3Kukushkin Mikhail11983
4Golubev Andrey10610
5Nedovyesov Alexandr9418
6Zhukayev Beibit6373
7Yevseyev Denis5526
8Lomakin Grigoriy4858
9Zatsepin Vitaliy3802
10Erdilda Erasyl3749
PlayerPoints
1Rybakina Elena128362
2Putintseva Julia39678
3Danilina Anna15888
4Sleptsova Polina4033
5Sagandikova Aruzhan3988
6Gogulina Ariana3958
7Krymkova Anastasiya3839
8Kulambayeva Zhibek3663
9Baidaulet Dana3495
10Arystanbekova Asylzhan3360

Photogallery

Videogallery

Federation partners

Information partners