President of the tennis federation
of the Republic of Kazakhstan
All news

Game schedule

07.06.2024 — 09.06.2024
Petropavlovsk    KTF
03.06.2024 — 09.06.2024
Almaty    KTF
03.06.2024 — 09.06.2024
Almaty    KTF
03.06.2024 — 09.06.2024
Kokshetau    KTF
03.06.2024 — 09.06.2024
Astana    ATF (Series 14 Under G2)
10.06.2024 — 16.06.2024
Республиканский юношеский турнир до 14 лет Кубок "АБЗ плюс" Cancelled
Kostanay    KTF
10.06.2024 — 16.06.2024
Almaty    ITF Juniors (J100)
10.06.2024 — 16.06.2024
Almaty    KTF
14.06.2024 — 16.06.2024
Shymkent    KTF
14.06.2024 — 16.06.2024
Petropavlovsk    KTF
14.06.2024 — 16.06.2024
Almaty    KTF
17.06.2024 — 23.06.2024
Almaty    ITF Juniors (J200)
17.06.2024 — 23.06.2024
Taraz    KTF
21.06.2024 — 23.06.2024
Pavlodar    KTF
21.06.2024 — 23.06.2024
Petropavlovsk    KTF
24.06.2024 — 30.06.2024
Shymkent    ATF (Series 14 Under GA)
24.06.2024 — 30.06.2024
Almaty    KTF

Player Ratings

PlayerPoints
1Bublik Aleksandr46524
2SHevchenko Alexander16907
3Kukushkin Mikhail12052
4Skatov Timofey10398
5Nedovyesov Alexandr8609
6Popko Dmitry7848
7Zhukayev Beibit6922
8Golubev Andrey6345
9Lomakin Grigoriy4747
10Omarkhanov Amir4599
PlayerPoints
1Rybakina Elena90394
2Putintseva Julia38110
3Danilina Anna9866
4ZHienbaeva Sonya5242
5Kulambayeva Zhibek4842
6Sagandikova Aruzhan4699
7Arystanbekova Asylzhan4598
8Sleptsova Polina4136
9Ainitdinova Gozal4032
10Kenzhibayeva Sandugash3641

Photogallery

Videogallery

Federation partners

Information partners