President of the Tennis Federation
of the Republic of Kazakhstan
Kazakhstan - is a new tennis power on the world map!
All news

Game schedule

22.05.2023 — 28.05.2023
Almaty    TE14 (TE 3)
15.05.2023 — 21.05.2023
Almaty    TE14 (TE 3)
08.05.2023 — 14.05.2023
Astana    KTF
08.05.2023 — 14.05.2023
Almaty    KTF
05.06.2023 — 11.06.2023
Almaty    KTF
05.06.2023 — 11.06.2023
Almaty    KTF
05.06.2023 — 11.06.2023
Astana    KTF
12.06.2023 — 18.06.2023
Almaty    KTF
12.06.2023 — 18.06.2023
Astana    KTF
12.06.2023 — 18.06.2023
Astana    ATF (Series 16 Under G2)

Player Ratings

PlayerPoints
1Bublik Aleksandr35504
2Skatov Timofey12255
3Kukushkin Mikhail11983
4Golubev Andrey11341
5Nedovyesov Alexandr9583
6Zhukayev Beibit6373
7Yevseyev Denis5526
8Lomakin Grigoriy4858
9Erdilda Erasyl3910
10Zatsepin Vitaliy3802
PlayerPoints
1Rybakina Elena116998
2Putintseva Julia41224
3Danilina Anna15354
4Sleptsova Polina4033
5Sagandikova Aruzhan3988
6Gogulina Ariana3958
7Krymkova Anastasiya3839
8Kulambayeva Zhibek3663
9Baidaulet Dana3495
10Arystanbekova Asylzhan3360

Photogallery

Videogallery

Federation partners

Information partners