President of the Tennis Federation
of the Republic of Kazakhstan
Kazakhstan - is a new tennis power on the world map!
All news

Game schedule

27.01.2023 — 29.01.2023
Almaty    KTF
23.01.2023 — 29.01.2023
Uralsk    KTF
23.01.2023 — 29.01.2023
Astana    ATF (Series 16 Under)
16.01.2023 — 22.01.2023
Aktobe    KTF
13.01.2023 — 15.01.2023
Almaty    KTF
23.12.2022 — 25.12.2022
Almaty    KTF
30.01.2023 — 05.02.2023
Karaganda    ITF (Grade 4)
30.01.2023 — 05.02.2023
Almaty    KTF
06.02.2023 — 12.02.2023
Karaganda    ITF (Grade 4)
10.02.2023 — 12.02.2023
Almaty    KTF
20.02.2023 — 26.02.2023
Aktobe    ATF (Series 14 Under)
20.02.2023 — 26.02.2023
Karaganda    KTF
20.02.2023 — 26.02.2023
Astana    KTF

Player Ratings

PlayerPoints
1Bublik Aleksandr39461
2Kukushkin Mikhail15186
3Golubev Andrey14864
4Nedovyesov Alexandr11815
5Skatov Timofey11196
6Zhukayev Beibit9091
7Yevseyev Denis7460
8Lomakin Grigoriy5192
9Erdilda Erasyl3865
10Zatsepin Vitaliy3802
PlayerPoints
1Rybakina Elena74412
2Putintseva Julia44016
3Danilina Anna19424
4Kulambayeva Zhibek5848
5Ainitdinova Gozal4274
6Sagandikova Aruzhan4212
7Diyas Zarina4166
8Nupbay Aiya3719
9Baidaulet Dana3567
10Rustemova Zhanel3340

Photogallery

Videogallery

Federation sponsors and partners

Information partners